نشست تخصصی اثرهای متقابل بازار و امنیت انرژی بر یکدیگر و توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور

سلسه نشست های هم اندیشی تخصصی نخبگان دانشگاه، صنعت و حکمرانی در حوزه انرژی توسط ستاد توسعه فناوری های حوزه آب و انرژی برگزار می گردد

 نشست تخصصی اثرهای متقابل بازار و امنیت انرژی بریکدیگر و توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور از سلسله نشست‌های هم‌اندیشی تخصصی نخبگان دانشگاه، صنعت و حکمرانی در حوزه انرژی توسط ستاد توسعه فناوری‌های حوزه آب و انرژی برگزار می‌گردد.

 جهت آگاهی و کسب اطلاعات بیشتر از برگزاری رویداد به سایت http://energy-water-event.ir/event/es1/ مراجعه فرمایید.

زمان: سه‌شنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ از ساعت ۹ الی ۱۵:۳۰

 

 

کلمات کلیدی

تصاویر

 ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان
//isti.ir/ZFSr